Productie van biodiesel

Handbediend of volledig geautomatiseerd. Afgestemd op uw grondstof en capaciteit. FirmTec ontwikkelt voor u een biodieselinstallatie op maat.

Lees meer over Productie van biodiesel

Raffinage plantaardige olie

Winnen van plantaardige olie uit zaden en noten. Of beschikbare olie opwaarderen. Dit kan met een installatie van FirmTec.

Lees meer over Raffinage plantaardige olie

Solvent extractie

Heeft u een perskoek of andere vaste stof die (rest)olie bevat? FirmTec levert een installatie voor het maximaal onttrekken van de olie.

Lees meer over Solvent extractie

Vullijnen

FirmTec levert ook kosteneffectieve, automatische vullijnen voor bijvoorbeeld flessen, jerrycans, drums en IBC’s. Sealen, doppen sluiten en etiketteren zijn te integreren.

Lees meer over Vullijnen

Rurale Energie

Een oplossing voor rurale energie is onze Sustainer, de containerized Sustainer van FirmTec zet zaden en noten om in onder andere perskoek, plantaardige olie, biodiesel, elektriciteit en briketten.

Lees meer over Rurale Energie

Scheidingstechnieken voor bulkgoederen

Lees meer over Scheidingstechnieken voor bulkgoederen

Sustainer: een containerized 'Energy Box' die wereldwijd inzetbaar is

Sustainer: een containerized installatie voor inzet overal ter wereld

Feitelijk is er wereldwijd geen tekort aan voedsel en energie. Het grote probleem is de lokale beschikbaarheid vanwege logistieke beperkingen. FirmTec wil een bijdrage leveren aan de productie van energie en voedsel juist op die plekken waar er behoefte aan is. Dit kan met de Sustainer, een containerized, self supporting installatie.

De Sustainer is op elke locatie, waar ook ter wereld, te plaatsen. De installatie zet inheemse zaden en noten om in:

 • Perskoek (in veel gevallen geschikt als veevoer)
 • Plantaardige olie
 • Biodiesel
 • Elektriciteit
 • Briketten (uit de schillen van bepaalde noten)

Drempels wegnemen

De Sustainer van FirmTec neemt de drempels voor initiatieven voor de productie van biobrandstoffen weg. Helaas zijn veel van deze initiatieven in met name Afrika nooit gerealiseerd. Dit komt onder andere door:

 • Problemen met het verkrijgen van bouwgrond door bureaucratie, corruptie en (terecht) claimen van de grond door de inheemse bevolking
 • Financiering die niet rondkomt
 • Droogte, ziektes en plagen
 • Problemen met bemensing en logistiek

Met de Sustainer biedt FirmTec een kleinschalige, direct inzetbare installatie die gebruik maakt van lokaal beschikbare zaden en noten. De Sustainer levert direct omzet op, kweekt goodwill bij de lokale bevolking en beperkt technische, logistieke en bemensingrisico’s. De Sustainer maakt hiermee ook de weg vrij voor de aanleg van grotere plantages, bijvoorbeeld door intercropping of samenwerking met out-growers. Bij voldoende grondstof heeft de Sustainer een zeer gunstige terugverdientijd van twee of drie jaar.

Belangrijkste voordelen van de Sustainer van FirmTec:

 • Containerized, self supporting installatie voor verwerking van zaden en noten tot energie en voedsel
 • Kleinschalig karakter elimineert drempels voor energieopwekking en voedselproductie
 • Kweekt goodwill bij de lokale bevolking en beperkt technische, logistieke en bemensingrisico’s
 • Terugverdientijd van twee tot drie jaar bij voldoende grondstoffen
Meer weten over de brede mogelijkheden van de Sustainer van FirmTec?
Terug naar 'Installaties'