Wij werken voor:

Lokale gemeenschappen

Lokale gemeenschappen

Land en/of -bosbouw of herbebossing met olieproducerende gewassen helpt bij de ontwikkeling van arme gebieden. FirmTec denkt hierover mee.

Door de ontwikkeling van land- en of bosbouw/herbebossing met extensieve olieproducerende gewassen krijgen inwoners van arme en/of rurale gebieden de beschikking over brandstof, elektriciteit, veevoer en voedsel.

De potentie is in veel gevallen gigantisch, maar wordt vaak niet of nauwelijks benut door een gebrek aan kennis en middelen. FirmTec adviseert over het verbeteren van de levensomstandigheden van communities in deze gebieden. Dit stimuleert de integrale ontwikkeling van een gebied.

Wilt u weten wat FirmTec voor uw organisatie kan betekenen?
Terug naar 'Wij werken voor'